ราคาหลักทรัพย์

PMTA

ปรับปรุงล่าสุด: 08 มี.ค. 2564 12:10:34
ราคาล่าสุด

11.60THB

เปลี่ยนแปลง (%)

+0.40(3.57%)

ปริมาณ (หุ้น)

5,600

มูลค่า

63,140

ดาวน์โหลด