ราคาหลักทรัพย์

PMTA

ปรับปรุงล่าสุด: 23 ก.ค. 2562 15:10:28
ราคาล่าสุด

8.60THB

เปลี่ยนแปลง (%)

+0.10(1.18%)

ปริมาณ (หุ้น)

900

มูลค่า

7,740

ดาวน์โหลด