ราคาหลักทรัพย์

PMTA

ปรับปรุงล่าสุด: 23 พ.ค. 2561 16:39:58
ราคาล่าสุด

16.80THB

เปลี่ยนแปลง (%)

+0.10(0.60%)

ปริมาณ (หุ้น)

9,700

มูลค่า

162,920

ดาวน์โหลด