ราคาหลักทรัพย์

PMTA

ปรับปรุงล่าสุด: 18 ม.ค. 2562 16:39:41
ราคาล่าสุด

11.80THB

เปลี่ยนแปลง (%)

+0.70(6.31%)

ปริมาณ (หุ้น)

2,200

มูลค่า

25,480

ดาวน์โหลด