ข้อมูลหลักทรัพย์
ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
ปรับปรุงเมื่อ: 25 พฤษภาคม 2563 15:36

ชื่อย่อหุ้น: PMTA สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 8.10 ปริมาณซื้อขาย: 14,300
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ช่วงราคาระหว่างวัน: 7.60 - 8.10 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์์: 4.90 - 8.90

Chart Type