ข้อมูลหลักทรัพย์
ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
ปรับปรุงเมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2563 16:39

ชื่อย่อหุ้น: PMTA สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 7.50 ปริมาณซื้อขาย: 1,400
เปลี่ยนแปลง: -0.05 % เปลี่ยนแปลง: -0.66
ช่วงราคาระหว่างวัน: 7.00 - 7.50 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์์: 6.00 - 10.80

Chart Type