ข้อมูลหลักทรัพย์
ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
ปรับปรุงเมื่อ: 06 ธันวาคม 2562 16:41

ชื่อย่อหุ้น: PMTA สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 7.95 ปริมาณซื้อขาย: -
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ช่วงราคาระหว่างวัน: - ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์์: 6.50 - 12.60

Chart Type